Posebne pogodnosti

Djeca do 6 godina - gratis.
Djeca od 6 do 12 godina - pola cijene.
Svaki sljedeći izlet s nama - 10% popusta na cijenu izleta bez ručka.
Za grupe iznad 20 ljudi i agencijske goste poseban popust po dogovoru.
U predsezoni i posezoni grupama i agencijama možemo organizirati alternativne izlete po dogovoru.
Mogućnost organiziranja raznih proslava u predsezoni i posezoni.